İl Temsilcileri Ataması Hakkında Duyuru

Federasyonumuz "Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde İl Temsilcileri ataması yapacaktır.

19 EKİM 2018
Federasyonumuz "Spor Genel Müdürlüğü İl Spor Dalı Temsilci Yönetmeliği" hükümleri çerçevesinde İl Temsilcileri ataması yapacaktır.

Bu doğrultuda İl Müdürlüğünüze yapılan tüm talep-başvuru dilekçe ve formlarının değerlendirilerek 02.11.2018 tarihinde Federasyonumuza bildirilmesi gerekmektedir.

Dr. Ahmet Recep TEKCAN
Kızak Federasyonu Başkanı

    Branşlar