WADA 2021 Yasaklılar Listesi

WADA 2021 Yasaklılar Listesi yayınlanmıştır.

23 ARALIK 2020

WADA  2021  Yasaklılar  Listesi  Spor  Hizmetleri  Genel  Müdürlüğünün   internet adresinden görülebilir.

https://shgm.gsb.gov.tr/Duyuru/218276/wada-2021-yasaklilar-listesi-yayinlandi.aspx


    Branşlar